MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

MEVZUAT
663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı
Müsteşarlık Makam Onayi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri Görev Tanımları

İŞ SÜREÇLERİ
Şube Müdürlükleri İş Süreçleri