MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 15/05/2017

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1- Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak.

2- İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.

3- Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamak.

4- Sağlık Müdürünün Basın ile olan iletişimini sağlayarak basın bültenleri hazırlamak.

5- Sağlık Müdürünün Basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.

6- Mersin Sağlık Müdürlüğü bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili günlük medya takibi yaparak  ilgili haberleri derlemek ve Sağlık Müdürüne bilgi vermek. Cevap verilecek olanlara Sağlık Müdürü adına cevap vermek.

7- Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması ile ilgili talepleri değerlendirerek Makama sunmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

8- Medya organlarında Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili çıkan haberlere cevap hazırlamak.

9- BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi ALO150) internet yoluyla gelen şikayetleri inceleyerek konusuna göre Sağlık Grup Başkanlığına, Hastanelere veya Şubelere sevk etmek. Sonuçtan Valiliğe ve kişiye bilgi vermek. İnternet yoluyla kurumlardan gelen cevapları dijital ortamda saklamak.

10- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme taleplerine cevap vermek.

11- 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu çerçevesinde internet yolu ile gelen eleştiri/şikayet/bilgi taleplerine cevap vermek.

12- İhale bültenleri hazırlamak ve basın kuruluşlarına duyurmak.

13- Basın duyuruları ve basın bültenlerini hazırlamak.