MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 15/05/2017

DİSİPLİN VE HUKUK BÜROSU GÖREVLERİ

1-Bakanlık HukukMüşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icratakiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş veişlemlerini yürütmek ve bu konuda yazışma yapmak.

2-Hukuki konularda görüşbildirmek.

3-Mevzuatın uygulanmasındanolacak tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesiiçin hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe veteşkilata yardımcı olmak.

4-İlgili mevzuat uyarıncapersonele hukuki yardımda bulunmak.

5-Hukuk İşlemleri ileilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.

6-İl Müdürü tarafındanverilen benzeri görevleri yapmak.