MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Belgeler

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi
İl Sağlık Müdürlüğü Performans Yönergesi
Ek-1 Gösterge Puan Tablosu
Ek-2 Performans Gösterge Kartları
Ek-3 İl Performans Raporu
Ek-4 İtiraz Başvuru Formu
Ek-5 İl Performans Puanı Hesaplama Formulü ve Başarı Grupları Tablosu

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri İle İlgili Mevzuatlar

Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
SKS Standartları

SKS Hastane Versiyon-5
SKS Hastane Versiyon-5 Revizyon-1
SKS-Evde Sağlık Hizmetleri
SKS-ADSH 
SKS-Diyaliz
SKS Rehberleri

Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi
Klinik Mikrobiyoloji Rehberi 
İlac Güvenligi Rehberi
Gösterge Yönetimi Rehberi
Doküman Yönetimi Rehberi
Memnuniyet Anketi Rehberi

Klinik Kalite Uygulamaları ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi - Genelge
Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi
Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Genelge

İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinin Birim Performans Değerlendirme Kriterleri
İl Saglik Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinin Birim Performans Değerlendirme Kılavuzu
İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Kriterleri
112 İl Ambulans Servisi Performans Kriterleri

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme ile İlgili Mevzuatlar
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitlestirme Çalısmaları- Genelge (2011/37)