MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

Bağlı Olduğu Başkanlık

Birim Adı

Görev Tanımı

İlgili Personelin Adı ve Soyadı, İletişim Bilgileri

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ile ilgili İş ve işlemlerinin organizasyonu

Şef Yasemin YİĞİT 0 324 336 24 63 0 324 336 24 63/ 0 324 337 18 01 / 0 324 337 36 92 - 139

Özel Ambulans Servisi açılış işlemleri, Ambulans Uygunluk Belgesi ile ilgili işlemleri

Sağ.Mem. Hasan ERDOĞAN 0 324 336 24 63/ 0 324 337 18 01 / 0 324 337 36 92 - 136

Yıllık Denetim Planları Hazırlama

İldeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Kamu ve Özelde faaliyet gösteren ambulanslar ile İlkyardım Eğitim Merkezlerinin denetimi

Mersin Limanına gelen insani yardımlar ile ilgili işlemler

İlimizde bulunan spor alanlarının denetimi ile ilgili işlemler

Ambulans ve İlkyardım Ücret Tespit Komisyonu işlemleri

Yıllık Eğitim Planları

ATT, Oya YILMAZ 0 324 336 24 63 - 136

Sağlık personeli eğitimleri ile ilgili işlemler (Temel Modül, TRK,ÇİLYAD,İLYAD,ASTE)

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan, sağlık personellerine ait çalışma belgelerinin hazırlanması,

AABT Sultan SELÇUK YAŞAR 0 324 336 24 63 - 136

ASKOM ve Sevk Değerlendirmesi ile ilgili işlemler.

Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına ait ambulans nöbet listeleri ve Branş Nöbet Listeleri ile ilgili işlemler

İlkyardım Eğitim Merkezi açılış işlemleri, İlkyardım eğitimlerileri ile ilgili iş ve işlemler

ATT Esra LAKECİK 0 324 336 24 63 - 136

112 Acil Sağlık Hizmetleri Medya kampanyası

Çev.Sağ.Tek. Şenay ERSİNGÜN0 324 336 24 63 - 136

Acil Sağlık Hizmetler ile ilgili CİMER,SABİM, BİMER veya Müdürlüğümüze yapılan şikayetlerle ilgili işlemler.

VHKİ Dincer AKBULUT 0 324 336 24 63 - 136

Protokol ve Spor Müsabakaları ile ilgi sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlamak

Öğrenci stajları ile ilgili işlemler

Müdürlüğümüz adına açılmış davalar ile ilgili işlemler.