MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığı

Çevre Sağlığı Birimi - Selçuk TOPAL Uzman

Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve alınmasını Sağlamak
Tarım İl Müdürlüğü Kimyevi Gübre Komisyonu Görevi
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.

Hülya Belen GÜNEŞ
Dahili : 183

Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
Çevresel Etki Değerlendirme Komisyon (Çed) Görevi
Tarım İl Müdürlüğü Kimyevi Gübre Komisyonu Görevi
Çevre Sağlığı İle İlgili İl Faaliyet Planı Hazırlamak Ve Sisteme Veri Girişlerini Yapmak
Yıllık Hizmet İçi Halk Eğitimi Planı Hazırlamak Verileri Bakanlığın Hızlı Veri Toplama Sistemine Girmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Faaliyet Planı

Evin TAN
Dahili :184


Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
İçme Ve Kullanma Suyu İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
Kanalizasyon Projelerinin İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
İl Dernekler Müdürlüğü, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünce Ruhsat Verilen İş yerlerine Kurum Görüşü Bildirmek
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ruhsatlandırılan Özel Dershaneler, Özel Yurtlar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Özel Rehabilitasyon Merkezleri Vb. İşyerleri İçin Kurum Görüşü Bildirmek
Müdürlüğün Genel Yazışmaları,İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Sekretarya Görevi Yapmak.
İçme Ve Kullanma Suyu Laboratuvar Faturaları Bildirimi
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.

Beyhan ARSLAN
Dahili :182


Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
İçme Ve Kullanma Suyu İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
Kanalizasyon Projelerinin İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
Aile Sağlığı Ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
Sabim Ve Bimerle İlgili Müdürlüğümüzü İlgilendirmek İlgili Kurumlarla Yazışmaları Yapmak
İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve Çevre Sağlığı Birimi Döner Sermaye Performans Hesaplamaları Ve Aylık Çalışmaları Yapmak
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar

Fidan KURT
Dahili :182

DOĞUM İZNİNDE


Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi
Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Doğal Mineralli Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırma Komisyon Görevi
İl Müftülüğünce Oluşturulan Kurban Bayramı Komisyonu
Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
Yüzme Suyu Numune Analiz Sonuçlarını Müdürlüğün Veb Sitesinde Yayımlamak
Yüzme Suyu Numune Alma Takvimini Düzenlemek Ve İlçelerle Kordinasyonu Saglamak

İbrahim ÖZTÜRK
Dahili :180


Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Doğal Kaynak Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Doğal Mineralli Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırma Komisyon Görevi
Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Birimin Yaptığı İşlerle İlgili Ve Bakanlığın İstediği Eğitimleri Düzenlemek
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Toprak Kirliliği Komisyonu
Lejyoner Hastalığı İle İlgili Yataklı Tedavi Kurumlarınını Su Sistemlerinden Su Numunesi Almak
Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar

Mehmet Öner YILDIZ
Dahili :180

Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve Çevre Sağlığı Birimi Döner Sermaye Performans Hesaplamaları Ve Aylık Çalışmaları Yapmak
Karayolları Otabandaki İşletmeler Denetim Komisyonu
Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Birimin Yaptığı İşlerle İlgili Ve Bakanlığın İstediği Eğitimleri Düzenlemek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.

Mehmet KUNT
Dahili :173

Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Yüzme Suyu,Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Maden İşletmeleri Komisyon Görevi
Aile Sağlığı Ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.

Mehmet Emin ATLAS
Dahili :181


Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Karayolları Otabandaki İşletmeler Denetim Komisyonu
Lejyoner Hastalığı İle İlgili Yataklı Tedavi Kurumlarınını Su Sistemlerinden Su Numunesi Almak
Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
Yüzme Suyu Numune Analiz Sonuçlarını Müdürlüğün Veb Sitesinde Yayımlamak

Nevzat ŞAHİN
Dahili :180

Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Doğal Mineralli Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
İmarla İlgili Belediyelerin Komisyonu
Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
Çevresel Etki Değerlendirme Komisyon (Çed) Görevi
Yıllık Hizmet İçi Halk Eğitimi Planı Hazırlamak Verileri Bakanlığın Hızlı Veri Toplama Sistemine Girmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Her kes Her İşi Yapar
Yüzme Suyu Numune Alma Takvimini Düzenlemek Ve İlçelerle Kordinasyonu Saglamak

Salih KOCAOĞLU
Dahili :173

Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi
Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Sabim Ve Bimerle İlgili Müdürlüğümüzü İlgilendirmek İlgili Kurumlarla Yazışmaları Yapmak
Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
Deniz Suyu Kirlilik Araştırması İle İlgili Büyükşehir Belediyesi İle Deniz Suyu Numunesi Almak

Üzeyir UÇAR
Dahili :181

Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi
Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Doğal Mineralli Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
Maden İşletmeleri Komisyon Görevi
İmarla İlgili Belediyelerin Komisyonu
Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Faaliyet Planı
Su Depoları Klorlama Cihazlarının Bakanlık Veri Giriş Sitemi İl Sorumlusu
Deniz Suyu Kirlilik Araştırması İle İlgili Büyükşehir Belediyesi İle Deniz Suyu Numunesi Almak

Zeki ŞAHİN
Dahili :181

 

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı

Çalışan Sağlığı

Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

Uzman Ülkü ÖZDEMİR
ÇST Kerim ÖNGEL 0 324 336 39 51 Dahili 175-176

Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü,
araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla
İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya
azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim
hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği yapmak.

İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından
korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama
programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

Çalışanlara yönelik mobbingin İl düzeyinde izlenerek,
izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.

Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında
izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması
için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği
hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.