MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

HALKA SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

KANSER BİRİMİ

Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

BİRİM SORUMLUSU Uzman Mesut TURHAN KANSER KAYITDr.Emel TOKATLI Hemşire Emel ATCI Hemşire Saadet KIVANÇ Tıbbi Sekreter Emine SAKAR KANSER TARAMAEbe Emine AKLAN Ebe Gülhan ESMERTAŞ Ebe Selime ARSLAN 0324 337 3691-336 3950

Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

İl’deki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.

İl’de kanser teşhisi konulanların verilerini aktif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.

Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı kapsamında, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

Belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser vakalarıyla ilgili bilgileri toplamak ve bu bilgileri kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile birlikte tam olarak belgelemek

Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarda iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.

KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.

Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevresel ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmalarına ve bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlardan kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.

KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.

Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb. ) yürütülmesinde ilgili şube müdürlüklerine destek vermek.

İl Kanser Danışma Komisyonu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.

Müdürün ve Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.