MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğün görev alanına giren hizmetleri, hasta, çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamaları doğrultusunda izlemek ve değerlendirmek

Uzman Nisrem SERDAROĞLU AKTUĞ Sağlık Memuru Halil PİR 0 324 3363950-57/205-206-207

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirip üst makamlara ve ilgili diğer birimlere sunmak

Oluşturulan raporlar doğrultusunda uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesine, uygulamaların veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yapılacak çalışmaları ilgili daire başkanlıklarıyla yürütmek

Genel Müdürlük tarafından üretilen istatistiki verileri derlemek, analiz etmek,rapor haline getirmek ve standartlara uygunluğunu sağlamak

HTS (Hızlı Veri Takip Sistemi); Başkanlık düzeyinde yöneticilik, veri akışının sağlanması, teknik destek ve kullanıcı işlemlerini yürütmek (yetki tanımlama, şifre verme ve pasif etme vb.)

TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü); Başkanlık düzeyinde yöneticilik, teknik destek, Form Tanıtımı: yeni açılan ve kapanan kurumlara ve AHB'lere form tanımlamak veya çıkarmak, Form İcmalleri: Form girişlerinin günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık kontrollerini yapmak, Form Bilgi Silme: Kullanıcı tarafından sehven girilen verileri silmek

ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi); Başkanlık düzeyinde, teknik destek, yetki tanımlama, şifre verme ve pasif etme vb. işlemleri yürütmek

LBYS (Labaratuar Bilgi Yönetim Sistemi); İl düzeyinde teknik destek ve kullanıcı işlemlerini yürütmek (yetki tanımlama, şifre verme ve pasif etme)

Aylık Çalışmalar; her ay düzenli olarak tüm birimlerimizden alınan bilgi ve veriler talep edilen formata uygun, Başkanlığımız bazında hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilmektedir. İstatistik Çalışamaları; 3'er aylık dönemler halinde ve yıllık olarak tüm birimlerimizden alınan bilgi ve veriler talep edilen formata uygun, Başkanlığımız bazında hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Brifingler; Her ay düzenli olarak aylık,6 aylık ve yıllık olarak Başkanlığımız brifingi hazırlanarak Valiliğimiz İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmek üzere Müdürlüğümüze iletilmektedir. İl Veri Değerlendirme Çalışmaları; ilimiz saha gözlemcileri (Koordinatör) tarafından talep edilen bilgi ve veriler istenilen formatta hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlarımız tarafından talep edilen Başkanlığımıza ait bilgi ve veriler mevzuatlar doğrultusunda cevaplanmaktadır.

Toplantılar, kurullar ve ilçe değerlendirmeleri amacıyla makam tarafından istenilen Brifing, sunumlar ve ilçe bazında hazırlanan sunumları üst makamlara ve ilgili diğer birimlere hazırlanmaktadır.

Başkanlığımız adına (mersin.hsm@saglik.gov.tr) ve (halksagligi@saglik.gov.tr) e-posta hesapları ve birimimize tanımlı (hsm33.istatistik@saglik.gov.tr) e-posta hesapları anlık kontrol edilerek gelen postalar cevaplandırmakta ve ilgili birimlerimiz tarafından cevaplanması sağlanmaktadır