MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Hasta Hakları ile ilgili istatistik verileri, hasta hakları ile ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemek, hasta şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve ilgili yazışmaları yapmak, çalışan hakları (Beyaz Kod) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Uzman Nermin GÖZTAŞ
Sosyal Çalışmacı Nurettin DÖNMEZ
Hemşire Şule GÜNGÖR 0 324 337 36 92

Yetişkinler ve Çocuklar hakkında mahkemeler tarafından gönderilen sağlık tedbirleri yazışmalarını yapmak

Mahkeme gizlilik kararları (6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında alınan karararlar)ı doğrultusunda ilgili yazışmaları yürütmek

Toplum temelli ruh sağlığı (TRSM ve genel psikiyatri) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, AMATEM, ÇEMATEM ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki hizmetler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Çocuk Psikiyatrisi, ÇİM ve OTİZM Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Adli Psikiyatri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Diyabet, Obezite ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar kontrol programları ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, akılcı sağlık hizmetleri ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Kanser kayıtçılığı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

KETEM koordinasyonunu sağlamak