MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Disiplin Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Personel ve Destek Hiz.Baş.

Disiplin Birimi

Bakanlığımıza, Valiliğimize, Bimer, Sabim’e gönderilen şikayet dilekçeleriyle ilgili yasal işlemlerin yazışmalarını ve soruşturma evraklarının takibini yapmak,teslim edilen soruşturma dosyalarını incelemek. Cezaları ÇKYS’ye işlemek, müstafi işlemlerini yapmak, İl içerisinde araştırma-soruşturma hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Makamı onayı ile yapılan soruşturmalara ilişkin işlemlerin takibini yapmak, 4483 Sayılı Yasa gereğince Valiliğimizce yaptırılarak sonuçlandırılan dosyalarda verilen kararların ilgililere tebliği işlemlerini yapmak.
- Aday memur eğitimi sonrası başarılı olan personelin asalet tasdik işlemlerini yapmak.
- Sicil raporlarının muhafazası ile yazışmalarını yapmak.
- Mal Bildirim Beyanlarının yazışmalarının yapılması ve muhafazası ile takibinin yapılarak il içi ve il dışı yazışmalarını yapmak.
- İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

0-324-2382810
Uzm.Abdullah TÜRKER 145
Şef Emine ÖZTÜRK 145
Gülgün TAMYİĞİT 142
Seher ŞİMŞEK 142
İlknur GÜLTEKİN 143
Ferdi YOLUK 143
Tülin GÖKTAŞ 144