MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

 

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi

Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek

DR. ZEHRA YERLİKAYA
0 505 665 0223 (UZMAN)
DR.ÖZLEM ZEYBEK 139 DR.ELİF MERT İBİK 139 DR.YELİZ ÖZKAN 140
DR. YASEMİN ÖZKAN 140
NİHAYET KUTLUK 166
EMEL ERTÜRK 166
GÜLDEN ACER 165
ÇAĞATAY DEMİR 167
ZEYNEP SERİNOL 167
GÜL DALAMAN 170 03242377272

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek

İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek

İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (Tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler) olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları (Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş hekimi muayenehaneleri diş protez laboratuvarları) olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Sağlık kabinleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Üremeye yardımcı tedavi merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Transfüzyon merkezleri olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Radyoloji ve FTR Müesseseleri ruhsatlandırma, olağan ve olağan dışı denetimlerini yapmak.

Tıbbi laboratuvarlar ruhsatlandırma, olağan ve olağan dışı denetimlerini yapmak.

Diyaliz merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Evde bakım hizmeti sunan kuruluşların olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Palyatif bakım merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Yoğun Bakım üniteleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak

Acil servis olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak

Yanık tedavi birimleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak

Total parenteral nutrisyon üniteleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak

Özel hastanelerin olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak

Psikoteknik değerlendirme merkezleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak

Yoğun bakım servislerinin seviyelendirme, tescil iş ve işlemlerini yürütmek

Acil servislerin seviyelendirme, tescil iş ve işlemlerini yürütmek

Denetim planlamalarını yaparak komisyon oluşturmak

Müeyyide uygulamalarında ilgili birimlerle koordineli çalışmak

İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak