MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri ile Özel Ağız Diş Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ

SAĞLIK İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Özel Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Birimi

1.Tıp Merkezi ve Poliklinik ilgili tanzim edilen belgeler: Ön İzin Belgesi (bakanlıkça düzenlenir ), Ruhsatname (A ve B tipi için),Faaliyet İzin Belgesi, (tıp merkezleri için ), Mesul Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Uygunluk Belgesi (C tipi tıp merkezi ile B tipi Poliklinik), Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi/ Birim Sorumlusu, Eksimer Lazer Uygulama İzin Belgesi/ Birim Sorumlusu, Laboratuvar Ruhsat Belgesi, (992-3153 sayılı kanun kapsamında) ,Laboratuvar Birim Sorumlu Belgesi, Evde Bakım Birimi Uygunluk / Mesul müdürlük ve personel çalışma belgeleri

Uzman Mehri ARIKAN 138 Dr.Ayşe Özlem ZEYBEK 169 Nermin KINIK 172 Mahmut BOLAT 171 Mine TEPER 169

2.Tıp merkezleri ve Poliklinikler mevzuat çerçevesinde; Açılış, Taşınma, Askıya alma, Branş ilavesi, Branş iptali, Proje onayı ve değişikliği, Sahip değişikliği, Ünite eklenmesi ve iptali (992-3153 sayılı kanun kapsamında Laboratuvar, Cerrahi Müdahale Uygulama Birimi, Eksimer Lazer Uygulama Birimi) vb. başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak, C tipi tıp merkezleri ile B tipi Polikliniklerin dönüşüm işlemleri, Çalışma saati değişikliği yapılmaktadır.

3.Muayenehane: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

4.Özel Laboratuvarlar: 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede Yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine bağlı Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

5.Diyaliz Merkezleri: 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede Yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe bağlı Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel diyaliz merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

6. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri: 30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazetede Yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe bağlı Bakanlıkça ruhsatlandırılan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

SAĞLIK İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Özel Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Birimi

7.Sağlık Kabinlerinin: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

Uzman Mehri ARIKAN 138 Dr.Ayşe Özlem ZEYBEK 169 Nermin KINIK 172 Mahmut BOLAT 171 Mine TEPER 169

8.Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

9.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

10.Denetimleri İstinaden Uygulanan Ceza Müeyyideler : İlgili Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında, Müdürlüğümüz İl Denetim Birimi tarafından ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan ruhsata ve hizmete esas denetimlerde düzenlenen denetim formlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen müeyyidelerin uygulanması, (suç duyurusu, idari para cezası, cihaz faaliyetinin durdurulması, kuruluş faaliyetinin durdurulması, uyarı, süre, idari para cezası, oda kapama, savunma),

11.Diğer ve İşlemleri : İlimizde mevcut olan tüm Özel Sağlık Kuruluşlarının personel, cihaz ve belgeler ile ilgili bilgilerinin, SKYS (Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi) ile ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine) kayıt edilmesi,

12.BİMER-SABİM Değerlendirilmesi: Birimimizce işlemleri yürütülen tüm özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek (SABİM-BİMER ve şikâyet dilekçeleri), sonuçlandırmak ve bu konudaki yazışmaları yürütmek,

13.İlgili mevzuat gereğince hekim ve diğer sağlık personellerine verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

14.Sağlık Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

SAĞLIK İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Özel Ağız Diş Sağlığı Birimi

1.Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri mevzuat çerçevesinde; Açılış, Taşınma, Askıya alma, Branş ilavesi, Branş iptali, Proje onayı ve değişikliği, Sahip değişikliği vb. başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak, Çalışma saati değişikliği yapılmaktadır.

Uzman Mehri ARIKAN 138 Dt.Yeliz ÖZKAN 140 Dt.Yasemin UĞUZ KÜTÜK140 Gül DALAMAN 170 Nurcan KATRANCI 170 Nazmiye DUMAN 172 Beşgül YÜKSEL 168

2.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri: 03 Şubat 2015 tarih ve 29256 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

3.Diş Protez Laboratuvarları: 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

4.Diş Hekimi Muayenehaneleri: Başvurularını değerlendirilir evrakları tam olanlar yerinde tespiti yapılır. Uygun olanların açılış işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılır.

5.Denetimleri İstinaden Uygulanan Ceza Müeyyideler : İlgili Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında, Müdürlüğümüz İl Denetim Birimi tarafından ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan ruhsata ve hizmete esas denetimlerde düzenlenen denetim formlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen müeyyidelerin uygulanması, (suç duyurusu, idari para cezası, cihaz faaliyetinin durdurulması, kuruluş faaliyetinin durdurulması, uyarı, süre, idari para cezası, oda kapama, savunma),

6.BİMER-SABİM Değerlendirilmesi: Birimimizce işlemleri yürütülen tüm özel sağlık kuruluşları ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek (SABİM-BİMER ve şikâyet dilekçeleri), sonuçlandırmak ve bu konudaki yazışmaları yürütmek,

7.İlgili mevzuat gereğince hekim ve diğer sağlık personellerine verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

8.Sağlık Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.