MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eczacılık Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

BAĞLI OLDUĞU BAŞKAN

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ (Santral:237 72 72)

Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

Eczacılık Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasların uygulanmasını denetlemek.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156) Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM, (155) Hem.Müstakime YAMAÇ(153)

Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156) Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM, (155) Hem.Müstakime YAMAÇ(153)

İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156)

Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi sarf depoları ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156)

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi sarf malzemelerinin uygunluğunu ve kullanım şartlarının gözetlenmesi, sağlık hizmetinde kullanılmasının sağlanması işlemlerini yürütmek.

Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM (155)

Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini yürütmek.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156)

Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesinin düzenlenmesini sağlamak.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156)

Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Uzm.Ecz.Hüsne OLĞAR, (157) Ecz. Gamze ÜNLÜ, (156) Ecz. Barış A. AYDIN, (156) Ecz. Sema ERKENT, (156)

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetine uygun şekilde işlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM (155)

Kalite standartları çerçevesinde tıbbi cihazların kalibrasyonları ve bakımlarını uygun şekilde yaptırılmasını sağlamak.

Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM (155)

Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

Müstakime YAMAÇ (153), Tıbbi Tekn.Yaşen TELLİ (153)

Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.

Müstakime YAMAÇ (153), Tıbbi Tekn.Yaşen TELLİ (153)

Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemleri yapmak.

Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM (155)

Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek.

Biyomed. Müh.İ.Emre YILDIRIM (155)