MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı Yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının c bendine istinaden, halen sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunmayan, personel temininde güçlük çekilen ve EK 1'de yer alan 2 (iki) birimde, EK 2' de belirtilen başvuru usul ve esaslar çerçevesinde müracaatta bulunacak 2 (iki) kişi kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 28/02/2018- 06/03/2018


1- Valilik Makam Onayı
2- Boş Pozisyonlar (EK 1)
3- Usul ve Esaslar (EK 2)