MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hizmet birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerden, sınav sonucunda başarılı olan (Ek–1) ve başarılı olamayan (Ek-2) kişilere ait listeler yayımlanmıştır.

Sınav sonuçlarına itirazlar; ilanı takip eden 4 gün boyunca (21-22-23-24 Mart 2018 tarihlerinde) yetkili sınav kurullarına yapılacak olup; itiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

SINAV SONUCU BAŞARILI OLANLARA AİT LİSTE (EK-1)

SINAV SONUCU BAŞARISIZ OLANLARA AİT LİSTE (EK-2)