T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1-7 Ekim Emzirme Haftası

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

Ulusal ve Uluslararası düzeylerde Anne Sütünün bebek beslenmesinde ve sağlığındaki birincil yeri üzerinde önemle durulmaktadır. Bu nedenle 2002 yılından itibaren “Emzirme Haftası 1-7 Ekim” olarak düzenlenmiştir.

Anne sütünün birçok faydası olduğu çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Ancak bunlara rağmen çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dünyanın birçok kesiminde emzirme uygulamaları azalmış, emzirme süresi kısalmıştır. Yeni teknolojilerin hizmete girmesi ve yeni yaşam biçimlerinin benimsenmesiyle, bu geleneksel uygulamaya verilen önem, birçok toplumda belirgin bir şekilde azalmıştır.

Dünyanın pek çok bölgesinde gözlenen emzirme oranlarının azalmasına bağlı olarak meydana gelen bebek ölümlerindeki büyük artışlar sebebiyle toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, 1991 yılında WHO ve UNICEF tarafından Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu çalışmaları başlatılmıştır. Program Ülkemizde de 1991 yılından bu yana sürdürülmektedir.  İlimizde de 2001 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu çalışmaları başlamıştır. Program kapsamında İlimiz Ekim 2004 de Bebek Dostu İl, 2008 de Altın Bebek Dostu İl ünvanı almıştır. 22 hastanenin 13’ü bebek dostu hastane ve 585 Aile Hekiminin 557’si bebek dostu AH ünvanı almaya hak kazanmıştır.

DSÖ’nün önerileri çerçevesinde Programın amacı;

Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması,

Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan  başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,

Ayrıca beslenme bozukluklarının önlenmesi ile bebek ve çocuklarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak hedeflenmektedir. 

Başarılı bir emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi için, annelerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında sadece aileleri ve toplum tarafından değil, bütün sağlık sektörü tarafından  da etkin olarak desteklenmesi gerekir.

Unutulmamalıdır ki Anne sütü yeni doğan bebek için en iyi, en doğal besindir, Her zaman taze ve mikropsuzdur, daima hazırdır, bedavadır, özel harcama gerektirmez, Bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlar, sindirimi kolaydır, İlk ağız sütü bebeği hastalıklardan korur ilk aşısıdır. İlk 6 ay sadece anne sütü ile, 2 yaş ve sonrasına kadar da uygun ek besinlerle birlikte emzirmeye devam edilmelidir.                          

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI

Anne sütü ve emzirmenin faydalarını çocuk için, anne için ve toplum için olmak üzere üç baslık altında toplanabilir. Anne sütü ile emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır.

Çocuk İçin Faydaları;

Anne sütü; yenidoğan döneminden itibaren büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini ihtiva eden, sindirimi kolay bir besindir.

Doğumdan sonra ilk 6 ay bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek basına karşılayan ANNE SÜTÜ anne ve bebek arasındaki duygusal bağın kurulmasında önemli rol oynar.

Bağışıklığı güçlendirerek çocuğu alt solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, ishal, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonlardan korur. Ayrıca normal floranın oluşmasına yardımcı olarak ve aşıların etkinliğini artırarak da bağışıklık sistemine destek olur.

Anne sütü ile beslenme, bebeğin zekâ gelişimini ve entellektüel yapısını olumlu yönde etkilerken, konuşma sorunlarının da daha az olmasını sağlar. Anne sütü ile beslenen bebeklerin daha erken aylarda yürüdükleri, gelişim indekslerinin daha iyi olduğu gözlenmiştir. Anne sütü alan çocuklar beş yaşına geldiklerinde de bilişsel işlevlerinin biberonla beslenenlere göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Şeker hastalığı, lösemi, kanser, ülseratif kolit gibi kronik hastalıklar ve alerjik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Anne bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirerek bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimi açısından gelişmesine yardımcı olur.

Çene-diş gelişimini olumlu etkiler, diş çürümelerine karsı korur.

Anne sütü ile beslenme çocuğu obeziteye karsı koruyucu faktörlerden biridir. 

Anne İçin Faydaları;

Doğum sonrası emzirme rahimin toplanmasına yardımcı olur, doğun sonrası kanamayı azaltır.

Annenin gebelikte aldığı kiloları vermesini kolaylaştırır.

Annelik duygusunun gelişimine yardımcı olur. Emzirmenin annede sakinleştirici etkisi vardır.

Anneyi meme kanseri, over kanseri, endometrium kanseri ve kemik erimesine karşı korur.

Toplum İçin Faydaları;


Beslenme harcamalarını azaltarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Anne sütü almamaya bağlı gelişen hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaları ve hastalıklardan kaynaklanan iş gücü kaybını azaltır.

WHO ‘ne göre anne sütü ile optimal beslenme ile dünyada her yıl ölen 10,6 milyon çocuğun %13’ünün ölümü engellenebilir.

                                                                                                                                                             KAYNAK:ANNE SÜTÜ DANIŞMANLIĞI EĞİTİM NOTLARI