T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 25/10/2018


SAĞLIK, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN
ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
İldeki kamu, üniversite ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) bakımından kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri uygulamalarının, desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantı yapmak
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını Kurumsal Kalite Sistemine (KKS) kaydetmek0 324 237 72 72
İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarda Sağlıkta Kalite Standartları uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamakElif ŞENEL(185)

Serap TOKER(185)
Bakanlığımız, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca ülke genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen merkezi değerlendirme faaliyetleri kapsamında görev verilmesi durumunda Merkezi Değerlendirme sürecine değerlendirici görevlendirmek ve ilimize görevlendirilen Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak
İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine (KYD) ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek
Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında ildeki klinik kalite çalışmalarını yürütmek
İlimiz dahilinde bulunan Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Klinik Kalite verilerinin zamanında ulaştırılıp ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak
Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her türlü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin birim performans değerlendirmeleri yapılarak hesaplanan il sağlık müdürlüğü performans puanını İdari ve Mali Hizmetler Birimine bildirmek
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında; Bürokrasinin Azaltılması ve İdari İşleyişin Basitleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Hizmet Standartları Tablolarının hizmet alanlarında ve web sayfalarında yayınlanmasını sağlamak

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ