T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Farmakolovijilans Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018

İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers reaksiyonların ve yarar/ risk dengelerinin  sistematik  bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi taraflar arasında irtibat kurulması ve  ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması  farmakovijilans faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Farmakovijilans konusunda farkındalığı arttırmak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜFAM sorumlusu Uzm.Ecz. Emel AYKAÇ ve Ecz. Nilcan DEMİR’in katılımlarıyla 18.10.2018 tarihinde Müdürlüğümüz salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eğitime Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr.Süleyman SOUKSU, Başkan Yardımcıları; Nevin KÖKLÜ, Dr.İlhan AYDIN, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Özgün SAĞIR, Kamu ve Özel Hastane İdarecileri, Farmakovijilans sorumluları hekim ve eczacıların katılımı ile iki oturum şeklinde  gerçekleştirilmiştir. Özellikle kamu hastanelerinde özel hastanelerde ve eczanelerde yapılan bildirimlerin artırılarak advers reaksiyonların (Yan Etki) halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmiştir.

  • DSC_0594.JPG
  • DSC_0614.JPG
  • DSC_0592.JPG
  • DSC_0580.JPG
  • DSC_0603.JPG