T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

26 Ekim Hasta Hakları Günü Kutlu Olsun

Güncelleme Tarihi: 28/10/2018

Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin,sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklar olarak tanımlanmaktadır. Temel insan haklarının sağlık alanına yansıması olarak da kabul edilen hasta hakları, 1998 yılında yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile somut olarak gösterilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinde, 2014 yılında değişiklik yapılarak hasta sorumlulukları da eklenmiştir.

Sağlık kurumlarında hasta memnuniyetinin arttırılması, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi amacıyla, hasta hak ve sorumlulukların belirlenerek hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğini gözeten bir yaklaşımla yürütülen hasta hakları uygulamaları, 2003 yılından itibaren güncellenerek devam etmektedir. İlimizde hasta hakları uygulamaları, hasta hakları il koordinatörlüğü, 2 hasta hakları kurulu, 97 sağlık kurumunda 98 hasta hakları birimi ile yürütülmektedir.

Hasta haklarının uygulanabilirliğinin arttırılması, hasta/yakını ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimin/ilişkinin güçlendirilmesi için; tüm tarafların (hasta/yakını, sağlık çalışanları, sağlık yöneticileri) hasta hak ve sorumlulukları konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, farkındalık kazandırılması çok önemlidir. Haklarımızın ve sorumluluklarımızın farkında olmak, farkındalık yaratmak dileklerimizle "26 Ekim Hasta Hakları Gününü" kutlarız.

Hasta Hakları Broşürü

181026_125810_COLLAGE-1_resized.jpg
181026_151518_COLLAGE-1_resized.jpg
181026_151920_COLLAGE-1_resized.jpg