T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bakanlığımız Tarafından İlimizde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım İlanı

Güncelleme Tarihi: 17/01/2019

Bakanlığımızca İlimizde istihdam edilmek üzere, kura usulü ile yerleştirme işleminin yapılması sonucu sözlü sınava alınacak sürekli işçi aday listeleri ile konuya ilişkin takvim aşağıya çıkarılmış olup;

1. Asıl aday listesinde ismi bulunanların, başvuru belgelerini 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Cami Şerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No: 94 P.K.: 33060 Akdeniz/MERSİN adresinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda görevli personele teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, Müdürlüğümüz tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu şekilde sözlü sınava alınacak yedek adayların da sınav öncesi başvuru belgelerini Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekeceğinden, buna ilişkin ayrıca Müdürlüğümüz Web sitesinde 20-21 Ocak 2019 tarihlerinde ilanen duyuru yapılacak olup, yedek listedeki adayların belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz Web sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

3. Başvurular bizzat adaylar tarafından yapılacak olup, posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İşbu ilan tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.


-BAKANLIĞIMIZCA KURA USULÜ İLE BELİRLENEREK İLİMİZE GÖNDERİLEN SÜREKLİ  İŞÇİ ASIL VE YEDEK  ADAY LİSTESİ

-BAKANLIĞIMIZCA BELİRLENEREK İLİMİZE GÖNDERİLEN  SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ÖNCELİKLİ SÜREKLİ  İŞÇİ ADAY LİSTESİ

-MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE  SÖZLÜ SINAVA ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ ASIL ADAY  LİSTESİ

-ADAYLARDAN İSTENİLECEK BAŞVURU BELGELERİ

-SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

-SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI - MESLEK VE NİTELİK TABLOSU