T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mersin İl Ambulans Servisi Başhekimliği

Güncelleme Tarihi: 06/02/2020

MERSİN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ

SANTRAL PBX NUMARASI 0 324 357 52 33

BİRİM

GÖREV

KULLANICI

NO

FAX

BAŞHEKİMLİK

Başhekim

Dr. Turgay KUŞ

112

2330112

Başhekim Yrd.

Dr.Selçuk SATICI

113

 

 

Rükiye ERDİNÇ

114

 

Personel Özlük Birimi

Yazı İşleri

Bedir UYSAL

127

 

Evrak Kayıt

Meral YALÇIN

124

2330112

Evrak Kayıt -Arşiv

Sevgi MUNGAN

124

 

Personel (İzin)

Mehmet Ferhat MUTLU

118

 

Personel (İzin/Rapor)

Ayfer ÇEYKEL-Aydın DİM

115

 

Personel (İzin/Rapor)

Aynur MERAL YETKİN

126

 

Personel (Öğrenci İşleri)

Şeyh Mehmet KILIÇ

125

 

Yazı İşleri

Yetkin YAKUT

125

 

Harcırah Birimi

Şerif KEKLİK-Kadir KORKMZ

121

 

Disiplin Birimi

Disiplin İşmenleri

İlkay GÜZEL

122

 

Disiplin Birimi

Sevgi SABAH

132

 

İnsan Kaynakları (Nöbet Hizmetleri) Birimi

İnsan Kaynakları

Çağrı TAŞ

116

 

İnsan Kaynakları

Halide ELGİN

131

112 Bilği İşlem Birimi

ASOS /Bilği İşlem Birimi

Fatih SARAÇ

117

 

Veli ANGIN

133

Ulvi Vedat TOKU

129

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Yasemin AYÇAN

119

 

Ayşe Serap ARICI

Mehtap POLAT GEÇGEL

120

Trafik ve Döner Sermaye Birimi

Trafik ve Döner Sermaye Birimi

Osman Soner BOSTAN

123

 

Murat YÜKSEL

Acil Sağlık Hizmetleri Fax

 

0324 324 01 12

 

ilaç ve Tıbbi Sarf Deposu

İlaç ve Tıbbi Sarf Deposu

Ömer DEMİR

126

 

Ferdi AKKTOP

Mehmet Mustafa ÖZLER

128

SANTRAL

Santral

Demet ŞENGÜL

0-111

2375845