T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mersin Şehir Hastaneleri Sözleşme Takip Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

Mersin Şehir Hastaneleri Sözleşme Takip Biriminin Görevleri:


a) Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Yatırım ve İşletme Dönemi süreçlerini takip etmek.
b) Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sözleşmesel iş ve işlemlerini Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürütmek. 
c) Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi idareci ve personelinin kamu özel işbirliği modeli kapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasını koordine etmek. 
d) Koordinasyon kurulunun toplantılarını organize etmek ve işleyişinin takibini yapmak. 
e) Şirket ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü süreçlerini koordine etmek. 
f) Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyonunu yapmak.
g) Sağlık Bakanlığıyla gerekli yazışmaları yapmak