T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)

Güncelleme Tarihi: 29/01/2020

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı  (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik afiş ve broşürler hazırlanmıştır. 

46875,turkiye-viral-hepatit-onleme-ve-kontrol-programidoc.pdf

 • Adsız.png
 • Adsız1.png
 • Adsız2.png
 • Adsız3.png
 • Adsız4.png
 • Adsız5.png
 • Adsız6.png
 • Adsız7.png
 • Adsız8.png
 • Adsız9.png
 • Adsız10.png
 • Adsız11.png
 • Adsız12.png
 • Adsız13.png