T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Biyosidal Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 20/11/2019

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi yapılması planlanmaktadır. Mesul müdür güncelleme eğitimine katılmak isteyen kişilerin Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimine en geç 25.11.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.