T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Tarafından 2019 Yılı Mersin İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme Tarihi: 30/01/2020


Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Tarafından 2019 Yılı Mersin İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

İntihar davranışı kişinin kendi ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanabilecek eylemleri kendini öldürme niyetiyle yapması ya da yapmayı düşünmesidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre intihar eylemi; kişinin amacının bilincinde ve değişik derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesidir. Son 45 yılda tüm dünyada intihar oranları % 60 artmış olup; tüm ölümlerin nedeni arasında ilk 10’da sayılmaktadır. 15-24 yaş arası ölümlerin beşinci nedeni olan intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle bu konuda yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. İntihar davranışı sadece strese verilen normal tepki ya da majör psikiyatrik hastalıkların sonucu olarak değerlendirilemez. İntihar; birçok sebebi olabilen karmaşık bir insan davranışıdır. Aynı zamanda birçok psikiyatrik hastalık, psikososyal yaşam olayları ve demografik faktörlerle ilişkilidir. TÜİK verilerine göre 2018 yılı ülke geneli kaba intihar hızı ‰3,88, Mersin İli kaba intihar hızı ‰4,27 olarak tespit edilmiştir.Halk eğitimi kampanyaları intihar riskinin fark edilmesini, intihar davranışının ve risk faktörlerinin, özellikle de ruhsal bozuklukların anlaşılmasını sağlayarak yardım arama davranışını geliştirmeyi hedefler. Ayrıca ruhsal bozukluklar ve intihar konusundaki damgalamayı da azaltmayı amaçlar.

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almaktadır. Bu kapsamda Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından 29.11.2019 tarihinde saat 10:00’da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Salime ÖZBAY başkanlığında üye kurumların temsilcilerinin katılımı ile 2019 Yılı İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 • DSC_0001.JPG
 • DSC_0003.JPG
 • DSC_0004.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0006.JPG
 • DSC_0007.JPG
 • DSC_0009.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0012.JPG
 • DSC_0013.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0017.JPG
 • DSC_0018.JPG