overlay

2020 Yılı 2.Dönem Temmuz Ayı ASM ve AHB Denetimleri

                       
                  Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bölgesinde yer alan Aile Sağlığı Merkezlerinde 2020/Temmuz ayı içerisinde Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birim denetimleri yapılacaktır. Yapılmış olan planlamada oluşabilecek değişiklikler Müdürlüğümüz web sayfasında tekrar duyurulacaktır.