T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Sağlığı ve Göç Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÖÇ SAĞLIĞI BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Toplum Sağlığı Merkezlerinin İl'de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek Uzman Emine TÜZÜN

 TST Şakir BALLI
 Ebe Zeliha DEMİR
 Tıbbi Sekreter Elif CEBE
 Ebe Ergül HATIRA ÇÖPTEN

0 324 238 2810
 Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak,uygulatmak,denetlemek ve değerlendirmek
 Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin  uygulanması faaliyetlerini yürütmek
 İlde Toplu yaşam yerleri (Cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar,eğitim kurumları vb.) ve mevsimlik tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek
 Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde hizmet sunumu ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
 Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerinin yapmak ve uygulanmasını sağlamak
 Sağlık ile ilgili ortaöğretim, önlisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek
 İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak
 Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programları yürütülmesini sağlamak
 İl kapsamında resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek denetlemek
 Adli tabiplik hizmetleri ile , ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 Halk Sağlığı laboratuvarı ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve kurum ile yazışmalarını sağlamak
 Hizmetin planlaması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak
 Toplum Sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak
 Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinisağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek
 Nüfus hareketlerini izlemek bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak
 Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek
 Halk sağlığı konularında araştırmalar yapmak, bilimsel araştırma taleplerini ve sonuçlarını değerlendirmek
 Sağlık okuryazarlığı
 Danışmanlık hizmetleri
 Sağlıklı yaşam merkezleri
 Sağlıklı yaşam araçları
 Suriyeli Göçmen sağlığı merkezleri
 Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak