T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 BULAŞICI HASTALIKLAR AŞI PROGRAMLARI VE TÜBERKÜLÖZ BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
 Aşı Dağıtımı Sağlık Memuru Ahmet ÖZTÜRK
 Sağlık Memuru Bayramali UĞUZ
 Sağlık Memuru Muhammet AK     
 0 324 238 2810
 Soğuk Hava Deposu Kontrolleri
 Soğuk Zincir Kontrolleri
 Aşı Takip sistemi
 Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı işleri Sağlık Memuru Hayri OKTAR
 Hemşire Gülsüm AĞAÇE
 0 324 238 2810
 Aşı
 Form 013
 Eksik Aşılar
 Soğuk Zincir Kırılması Formları
 Hatalı Aşı Kayıt Düzeltilmesi
 Genişletilmiş  Bağışıklama Programı (GBP) Eğitimleri
 Bulaşıcı Hastalıklar Aylık Çalışma Hemşire Türkan KARATAŞ         
0 324 238 2810
 Bildirimi Zorunlu Hastalıkların Takibi
 Parazit Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
 Bulaşıcı Hastalıklıların İhbar ve Bildirim Sistemi Eğitimleri
 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Eğitimleri
 AFP Saha araştırması Sağlık Memuru Savaş TAN           
0 324 238 2810
 Basılı Evrak Dağıtımı
 Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı İşleri Sağlık Memuru Savaş TAN
 0 324 238 2810
Hemşire Gülsüm AĞAÇE 
 0 324 238 2810
 Kuduz Sürveyansı
 Vektörel hastalık Çalışmaları
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Çalışmaları
 Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Aylık Çalışmaları
 Tüberküloz Daire Başkanlığı İşleri Biyolog Eda YİĞİTOLU
 0 324 238 2810
 TBC Sürveyans
 DGT Durum Raporu aylık takibi ve kaydı
 TUTSA araştırması ve bildirimi
 Verem Savaş Birimi personelinin DGT ve ETYS eğitimlerinin takibi
 Verem Haftası ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
 Erken Uyarı-Cevap ve Yanıt Daire Başkanlığı işleri Biyolog Eda YİĞİTOĞLU
 Hemşire Neslihan KUTLUTÜRK
 0 324 238 2810
 Akut Bağırsak Enfeksiyonlarının takibi
 Besin Zehirlenmesinin takibi ve incelenmesi
 İlgili Laboratuvarları Numunelerin gönderimi Hemşire Neslihan KUTLUTÜRK
 0 324 238 2810
 İnfluenza Sürveyans Modülü
 HIV-AIDS Çalışmaları Ebe Mehibe ÇİMEN
 0 324 238 2810
 Numune Sonuçları
 AFP Çalışmaları
 Mers-CoV Çalışmaları
 DGT Takibi
 SSPE Çalışmaları
 Kızamık-Kızamıkçık Form Takibi
 Sıtma Birimi Çalışmaları Sıtma İşçi Muhteber ÇİFÇİOĞLU
 0 324 238 2810
 Grip ve Benzeri Sürveyans Formlarının Takibi
 Zehirlenme Formlarının Takibi V.H.K.İ Yalçın ÜNLÜ                     
 Sıtma İşçi Muhteber ÇİFÇİOĞLU
 0 324 238 2810
 Birime Ait Tüm Yazışmalar Tıbbi Sekreter Salahattin ERTAŞ
 0324 3365951--159
 V.H.K.İ Yalçın ÜNLÜ
0 324 238 2810
 Gelen-Giden Evrak
 Birim Personeli İzin İşlemleri
 Birim Personeli Döner Sermaye Çalışmaları Tıbbi Sekreter Salahattin ERTAŞ 
 0 324 238 2810
 Birim Editörü
 İl Faaliyet Sistemi Takibi
 Hizmetiçi ve Halk Eğitimi Çalışmalarının Düzenlenmesi
 Hijyen Eğitimi Çalışmaları