T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/04/2018

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 BULAŞICI HASTALIKLAR AŞI PROGRAMLARI VE TÜBERKÜLÖZ BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
 Aşı Dağıtımı Sağlık Memuru Ahmet ÖZTÜRK
 Sağlık Memuru Bayramali UĞUZ
 Sağlık Memuru Muhammet AK     
 0324 320 67 40 (AŞI DEPOSU)
 Soğuk Hava Deposu Kontrolleri
 Soğuk Zincir Kontrolleri
 Aşı Takip sistemi
 Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı işleri Sağlık Memuru Hayri OKTAR
 Hemşire Gülsüm AĞAÇE
 0324 3365951 (155)
 Aşı
 Form 013
 Eksik Aşılar
 Soğuk Zincir Kırılması Formları
 Hatalı Aşı Kayıt Düzeltilmesi
 Genişletilmiş  Bağışıklama Programı (GBP) Eğitimleri
 Bulaşıcı Hastalıklar Aylık Çalışma Hemşire Türkan KARATAŞ         
 0324 3365951 (156)
 Bildirimi Zorunlu Hastalıkların Takibi
 Parazit Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
 Bulaşıcı Hastalıklıların İhbar ve Bildirim Sistemi Eğitimleri
 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Eğitimleri
 AFP Saha araştırması Sağlık Memuru Savaş TAN           
0324 3365951 (154)
 Basılı Evrak Dağıtımı
 Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı İşleri Sağlık Memuru Savaş TAN
 0324 3365951 (154) 
Hemşire Gülsüm AĞAÇE 
 0324 3365951 (155)
 Kuduz Sürveyansı
 Vektörel hastalık Çalışmaları
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Çalışmaları
 Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Aylık Çalışmaları
 Tüberküloz Daire Başkanlığı İşleri Biyolog Eda YİĞİTOLU
 0324 3365951 (157)
 TBC Sürveyans
 DGT Durum Raporu aylık takibi ve kaydı
 TUTSA araştırması ve bildirimi
 Verem Savaş Birimi personelinin DGT ve ETYS eğitimlerinin takibi
 Verem Haftası ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
 Erken Uyarı-Cevap ve Yanıt Daire Başkanlığı işleri Biyolog Eda YİĞİTOĞLU
 Hemşire Neslihan KUTLUTÜRK
 0324 3365951 (157)
 Akut Bağırsak Enfeksiyonlarının takibi
 Besin Zehirlenmesinin takibi ve incelenmesi
 İlgili Laboratuvarları Numunelerin gönderimi Hemşire Neslihan KUTLUTÜRK
 0324 3365951 (157)
 İnfluenza Sürveyans Modülü
 HIV-AIDS Çalışmaları Ebe Mehibe ÇİMEN
 0324 3365951 (152)
 Numune Sonuçları
 AFP Çalışmaları
 Mers-CoV Çalışmaları
 DGT Takibi
 SSPE Çalışmaları
 Kızamık-Kızamıkçık Form Takibi
 Sıtma Birimi Çalışmaları Sıtma İşçi Muhteber ÇİFÇİOĞLU
 0324 3365951 (153)
 Grip ve Benzeri Sürveyans Formlarının Takibi
 Zehirlenme Formlarının Takibi V.H.K.İ Yalçın ÜNLÜ                     
 Sıtma İşçi Muhteber ÇİFÇİOĞLU
 0324 3365951 (153)
 Birime Ait Tüm Yazışmalar Tıbbi Sekreter Salahattin ERTAŞ
 0324 3365951--159
 V.H.K.İ Yalçın ÜNLÜ
 0324 3365951--153
 Gelen-Giden Evrak
 Birim Personeli İzin İşlemleri
 Birim Personeli Döner Sermaye Çalışmaları Tıbbi Sekreter Salahattin ERTAŞ 
 0324 3365951 (159)
 Birim Editörü
 İl Faaliyet Sistemi Takibi
 Hizmetiçi ve Halk Eğitimi Çalışmalarının Düzenlenmesi
 Hijyen Eğitimi Çalışmaları