T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
  Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
 Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve alınmasını Sağlamak
 Tarım İl Müdürlüğü Kimyevi Gübre Komisyonu Görevi
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.
0 324 238 2810 
Hülya Belen GÜNEŞ
  Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
 Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi 
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
 Çevresel Etki Değerlendirme Komisyon (Çed) Görevi
 Tarım İl Müdürlüğü Kimyevi Gübre Komisyonu Görevi
 Çevre Sağlığı İle İlgili İl Faaliyet Planı Hazırlamak Ve Sisteme Veri Girişlerini Yapmak
 Yıllık Hizmet İçi Halk Eğitimi Planı Hazırlamak Verileri Bakanlığın Hızlı Veri Toplama Sistemine Girmek
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.
 Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Faaliyet Planı
 Evin TAN
 
 Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
 Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı 
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 İçme Ve Kullanma Suyu İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
 Kanalizasyon Projelerinin İller Bankası Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Komisyonu
 Aile Sağlığı Ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
 Sabim Ve Bimerle İlgili Müdürlüğümüzü İlgilendirmek İlgili Kurumlarla Yazışmaları Yapmak
 İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve Çevre Sağlığı Birimi Döner Sermaye Performans Hesaplamaları Ve Aylık Çalışmaları Yapmak
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Fidan KURT

 
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi 
 Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi 
 Doğal Mineralli Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırma Komisyon Görevi
 İl Müftülüğünce Oluşturulan Kurban Bayramı Komisyonu
 Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
 Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek                                                               
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Yüzme Suyu Numune Analiz Sonuçlarını Müdürlüğün Veb Sitesinde Yayımlamak
Yüzme Suyu Numune Alma Takvimini Düzenlemek Ve İlçelerle Kordinasyonu Saglamak
 İbrahim ÖZTÜRK

  Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Doğal Kaynak Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi 
 Doğal Mineralli Suyu Ruhsat,Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırma Komisyon Görevi
 Okulların Milli Eğitim Müdürlüğü İle Beyaz Bayrak Denetim Komisyonu
 İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Birimin Yaptığı İşlerle İlgili Ve Bakanlığın İstediği Eğitimleri Düzenlemek
 Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Toprak Kirliliği Komisyonu
 Lejyoner Hastalığı İle İlgili Yataklı Tedavi Kurumlarınını Su Sistemlerinden Su Numunesi Almak
 Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek                                                               
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Mehmet Öner YILDIZ

  Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
 İlçe Sağlık Müdürlükleri Ve Çevre Sağlığı Birimi Döner Sermaye Performans Hesaplamaları Ve Aylık Çalışmaları Yapmak
 Karayolları Otabandaki İşletmeler Denetim Komisyonu
 Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
 Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı                                                              
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Birimin Yaptığı İşlerle İlgili Ve Bakanlığın İstediği Eğitimleri Düzenlemek
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.
 Mehmet KUNT

  Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Yüzme Suyu,Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi 
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Maden İşletmeleri Komisyon Görevi
 Aile Sağlığı Ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Atık Kaydı Ve Yazışmaları
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar.
 Mehmet Emin ATLAS
  Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Biyosidal Ürün İthalat Ve Ruhsat Aşamasında Numune Alımı                                                              
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Suklite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Karayolları Otabandaki İşletmeler Denetim Komisyonu
 Lejyoner Hastalığı İle İlgili Yataklı Tedavi Kurumlarınını Su Sistemlerinden Su Numunesi Almak
 Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek                                                               
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Yüzme Suyu Numune Analiz Sonuçlarını Müdürlüğün Veb Sitesinde Yayımlamak
 Nevzat ŞAHİN
  Biyosidal Ürün Uygulama İş Yerlerini Denetim Ve İzin Belgesi Düzenleme
 Biyosidal Ürün Piyasa Gözetimi Ve Denetimi 
 Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi 
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Sabim Ve Bimerle İlgili Müdürlüğümüzü İlgilendirmek İlgili Kurumlarla Yazışmaları Yapmak
 Valililiğe Ve Diğer Kurumlardan Gelen Şikayetleri Değerlendirmek                                                               
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Deniz Suyu Kirlilik Araştırması İle İlgili  Büyükşehir Belediyesi İle Deniz Suyu Numunesi Almak
 Üzeyir UÇAR
  Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Araçları İzin Belgesi Düzenleme Ve Yıllık Denetimi
 Yüzme Suyu, Mavi Bayrak (Deniz Suyu) Havuz Suyu Numune Alma Ve Su Kalite Sistemenine Girişi 
 Doğal Kaynak Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi 
 Doğal Mineralli Suyu Ruhsat, Numune Alma, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yapmak Ve Su Kalite Sistemine Girişi
 Sorumlu Olduğu İlçelerin Su Numunelerinin Su kalite Sisteminden Takibini Yapmak Ve Alınmasını Sağlamak
 Kaplıcaların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Su Kalite Sistemine Girişi
 Maden İşletmeleri Komisyon Görevi
 İmarla İlgili Belediyelerin Komisyonu
 Personel İzin Ve Raporlu Haller Ve İhtiyaç Olduğunda Herkes Her İşi Yapar
 Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Faaliyet Planı
 Su Depoları Klorlama Cihazlarının Bakanlık Veri Giriş Sitemi İl Sorumlusu
 Deniz Suyu Kirlilik Araştırması İle İlgili Büyükşehir Belediyesi İle Deniz Suyu Numunesi Almak
 Zeki ŞAHİN

 

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak. Uzman Ülkü ÖZDEMİR
 ÇST Kerim ÖNGEL
0 324 336 39 51 Dahili: 175-176
  Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü,
araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla
İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
 Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya
azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
 Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim
hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği yapmak.
  İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından 
korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
 Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama
programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 Çalışanlara yönelik mobbingin İl düzeyinde izlenerek,
izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.
 Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında
izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
 Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması
için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği
 hizmetleri dahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
  Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.