T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 KANSER BİRİMİ
GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. BİRİM SORUMLUSU  Uzman Mesut TURHAN

KANSER KAYIT         
Dr.Emel TOKATLI
Hemşire Emel ATCI
Hemşire Saadet KIVANÇ
Tıbbi Sekreter Emine SAKAR                                                       

KANSER TARAMA             
Ebe Emine AKLAN       
Ebe Gülhan ESMERTAŞ     
Ebe Selime ARSLAN
 
0 324 238 2810
 Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 İl’deki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
 İl’de kanser teşhisi konulanların verilerini aktif  kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı kapsamında, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
 Belirli bir nüfusta ortaya çıkan tüm kanser vakalarıyla ilgili bilgileri toplamak ve bu bilgileri kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile birlikte tam olarak belgelemek 
 Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarda iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
 Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevresel ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmalarına ve  bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlardan kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
 KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
 Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb. ) yürütülmesinde ilgili şube müdürlüklerine destek vermek.
 İl Kanser Danışma Komisyonu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 Müdürün ve Başkanlığın verdiği diğer görevleri yapmak.