T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar İle Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR İLE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
 Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek. 0 324 238 2810
Uzman Semra KAYA                              
Diyetisyen Züleyha KAPLAN       
Ebe Yeşim TAMAY                               
Hemşire Aynur YÜCEL ARSLAN       
Sağlık Memuru Necat GÖKTÜRK                                             
 Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.                                         - T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü” kapsamında Beslenme Dostu Okullar Programı için gerekli organizasyon çalışmalarını yapmak
-Okul Kantinlerine Dair Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi çalışan personeller ile Okul Kantin Komisyonunda görevli olan öğretmenlere eğitim çalışmaları yapmak
 Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak                                            
- Okulda Diyabet Programı kapsamında yapılan çalışmaların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak
 Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
 Böbrek hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak, İl düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
 Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak
 Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
 Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.