T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/04/2018

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Ağız ve Diş Sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanmasında yardımcı olmak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak
 Uzman Alihan CIRIK
 Tıbbi Sekreter Özlem ATAK
 Tıbbi Sekreter Ayşe Tuğba ÇÖMEZ
 0 324 337 36 92  (121)                                                          
 Ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarının personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek
 Ağız Ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve/veya Merkezlerinde çalışan diş hekimlerinin mesai dışı çalışmaları hakkında yapılan puantajların değerlendirilmesi
 Ağız Ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve/veya Merkezleriyle ilgili Başkan ve Başkan yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Başkanlığın faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 Uzman Alihan CIRIK
 Tıbbi Sekreter Özlem ATAK
 Tıbbi Sekreter Ayşe Tuğba ÇÖMEZ
 0 324 337 36 92  (121)                                                          
 Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,
 Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak,
 Yapılan faaliyetlerin programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,
 Müdürlük faaliyetlerinin kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 TSİM ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 İl dışı sevk dinamik veri giriş platformu işlemlerini yürütmek
 Aylık,3 Aylık ve ya Yıllık gibi istenilen Sunumları hazırlamak
 İzleme Değerlendirme ve Raporlama ile ilgili Başkan ve Başkan yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak