T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
HASTANE VE ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Hasta Hakları ile ilgili istatistik verileri, hasta hakları ile ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemek, hasta şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve ilgili yazışmaları yapmak, çalışan hakları (Beyaz Kod) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Uzman Nermin GÖZTAŞ
0324 238 28 10 (446) 

Sosyal Çalışmacı Nurettin DÖNMEZ
0324 238 28 10 (449)                                                     
 Yetişkinler ve Çocuklar hakkında mahkemeler tarafından gönderilen sağlık tedbirleri yazışmalarını yapmak,
 Mahkeme gizlilik kararları (6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında alınan kararları) doğrultusunda ilgili yazışmaları yürütmek,