T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
 ÖZELLİKLİ HİZMETLER
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 ROP (Prematüre Retinopatisi) Hizmetleri Uzman Sevil TEMUR
Dahili: 419

 Ayşe YALÇIN
 0 324 238 28 10  (390)                                                           
 Yanık Üniteleri/Merkezleri 
 Genetik Merkezleri 
 Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Hizmetleri
 İnme Merkezi
 Üreme ve Perinatal Merkez
 Perinatal tanı ve tedavi merkezleri
 Kemik İliği Merkezi
 El Cerrahisi
 Robotik Cerrahi
 Robotik Yürüme
 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri
 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
 Onkoloji Hizmetleri
 Özellikli Birimlerin kalite ve verimlilik kriterlerine uygunluğunun takibini yapmak ve standartlara uygunluğunu sağlamak, yapım, onarım ve kabulü sırasındaki işleyiş düzenlemesi, denetimi, tescili, seviyelendirmesi ile ilgili destek sağlamak,
 Bağlı Sağlık Tesislerinden toplanan 3 aylık verilerin Özellikli Hizmetler Dinamik Veri Giriş Platformu’na girişini yapmak,
 TPN Ünitesi, Fatma ÖZDEMİR
  0 324 238 28 10  (389) 
 Kan ve Terapötik Aferez Hizmetleri,
 Yoğun Bakım Hizmetleri,
 Diyaliz Hizmetleri,
 Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ
 Ayşe ÇİÇEKLİOĞLU
 0 324 238 28 10  (390)                                                      
 ACİL SERVİS HİZMETLERİ  İrem YAZKAN
 0 324 238 28 10  (390) 
 RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ Uzman Nermin GÖZTAŞ
 0 324 238 28 10  (446)  

Gülay TIRTAR
0 324 238 28 10  (447) 
 Toplum temelli ruh sağlığı (TRSM ve genel psikiyatri) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, AMATEM, ÇEMATEM ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki hizmetler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Çocuk Psikiyatrisi, ÇİM ve OTİZM Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Adli Psikiyatri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 BULAŞICI VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 
 Diyabet, Obezite ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar kontrol programları ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 KETEM ve Kanser kayıtçılığı 
 Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları