T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Disiplin Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 DİSİPLİN BİRİMİ 0 324 238 80 83
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Bakanlığımıza, Valiliğimize, Bimer, Sabim’e gönderilen şikayet dilekçeleriyle ilgili yasal işlemlerin yazışmalarını ve soruşturma evraklarının takibini yapmak,teslim edilen soruşturma dosyalarını incelemek.
 Cezaları ÇKYS’ye işlemek, müstafi işlemlerini yapmak, İl içerisinde araştırma-soruşturma hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Makamı onayı ile yapılan soruşturmalara ilişkin işlemlerin takibini yapmak, 4483 Sayılı Yasa gereğince Valiliğimizce yaptırılarak sonuçlandırılan dosyalarda verilen kararların ilgililere tebliği işlemlerini yapmak.

- Aday memur eğitimi  sonrası başarılı olan personelin asalet tasdik işlemlerini yapmak.                
- Sicil raporlarının  muhafazası ile yazışmalarını yapmak.
- Mal Bildirim Beyanlarının yazışmalarının yapılması ve muhafazası ile takibinin yapılarak il içi ve il dışı yazışmalarını yapmak.
- İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 0-324-2382810
Uzm.Abdullah TÜRKER  (145)
Şef Emine ÖZTÜRK        (145)
Gülgün TAMYİĞİT           (142)
Seher ŞİMŞEK                (142)
İlknur GÜLTEKİN             (143)
Ferdi YOLUK                   (143)
Tülin GÖKTAŞ                 (144)