T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/05/2019

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 İSTATİSTİK
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 1. ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)
    -  İl Düzeyinde Yöneticilik,
    -  Veri Akışının Sağlanması,
    -  Teknik Destek, 
    -  Kullanıcı İşlemleri,
    -  Kurum İşlemleri


 
Tel: 0 324 238 28 10

Çözümleyici Uzman Sercan APAYDIN (154)
Hemşire Leyla AYDEMİR (155)
Ebe Nursen APAYDIN (155)
İstatistikçi Doğan YURDADOĞ (150)
İstatistikçi Onat Subutay SOYKÖK (150)
 2. TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)
    - İl Koordinatörlüğü,
    - Form İcmalleri,
    - Form Tanıtımı
 3. İstatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek ve raporlamak.
    - İlimize ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı,
    - İl ve İlçe Sunumlarının hazırlanması için her ay düzenli olarak tüm Başkanlıklardan toplanan veriler,
    - İl Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları,
    - Valiliğimizce talep edilen (il brifingi, bilgi güncellemesi, bilgi talebi ve değerlendirme raporu) veriler,
    - Diğer kişi ve kurumlardan talep edilen veriler
    - Bakanlık düzeyinde yapılan il ziyaretleri için talep doğrultusunda hazırlanan el notları
 4. Diğer aylık çalışmaları hazırlamak. 
    - Birim personelinin aktif çalıştığı gün bilgileri
    - Performans Değerlendirme Kriterleri Tablosu
 5. Müdürlüğümüze ait mersin@saglik.gov.tr adresini takip etmek ve Bakanlığımız, diğer kişi ve kurumlardan gelen e-postaları ilgilisine iletmek.
 6. Birimimize ait Kamu Hizmet Envanterini düzenlemek.
 7. Başkan ve Başkan Yardımcılarının verdiği diğer görevleri yürütmek.

 

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 BİLGİ İŞLEM
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 1. Bilgi Güvenliği; 
Bakanlığımızın 2010/61 sayılı genelgesi doğrultusunda elektronik ortamdaki bilgi ve verilerin korunması, izinsiz erişimlerin engellenmesi için gerekli tedbirleri alınmaktadır.
Tel: 0 324 337 34 99 

Uzman Sabri Lütfi KORKMAZ (131)Tel: 0 324 238 28 10

Bilişim Uzman Cezmi BAŞKONUŞ (157)
E-İmza Kurum Yetkilisi İbrahim Demiraslan (184)
Bilgisayar Teknikeri Sabri Çelik (151)
Bilgisayar Teknikeri Atakan KESKİN (152)
Bilgisayar Teknikeri Doğu Hasret BULUT (152)
Bilgisayar Teknikeri Ali BOZKAYA (153)
Bilgisayar Teknikeri H. Burak AKGÜL (153)
 2. SBA (Sağlık Bilişim Ağı);
Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin ve Hastanelerin hat kullanımlarını incelemek ve teknik takibi yapmak.
Arıza anında müdahale etmek.
 3. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi);
Müdürlüğümüze bağlı Kurum ve Kuruluşların hiyerarşik yapısı oluşturmak.
Müdürlüğümüze bağlı personellerin sisteme tanımlamak.
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) oluşan teknik problemleri gidermek.
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) de kullanıcı ve birim değişikliklerinde güncelleme yapmak.
 4. E-İmza;
İl Genelinde Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Doktor ve İdarecilere E-İmza temini yapmak.
 5. Websitesi tedarik ve yönetimi;
İlimizdeki 10 DevletHastanesi , 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi , 1 Şehir Hastanesi ve Müdürlüğümüze ait Websiteside dahil 14 adet Websitesinin yönetimi , içerik ve kullanıcı eğitimi , teknik ve takibi yapmak. 
 6.SBYS;
  İlimizde bulunan II.Basamak sağlık tesislerinde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri kapsamında hizmetleri yürütmek.
 7. Teknik Destek;
Müdürlüğümüz ve bağlıbirimlerde çalışan tum kullanıcılara gerek yerinde gerekse uzaktan erişerek teknik destek sağlamak .
 8. Kullanıcı Yönetimi;
Güvenlik Duvarı ve LOG cihazlarının yönetimini ve teknik bakımlarını sağlamak.
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde çalışan kullanıcılara kullanıcı açma \ kapama ve kullanıcıların takibini sağlamak. 
 9. Bilgisayar ve Çevresel Donanımların Arızalarını Gidermek
 10. Talep eden birimlere Teknik Şartname desteği vermek.
 11. Birimimize ait Kamu Hizmet Envanterini düzenlemek.
 12. Başkan ve Başkan Yardımcılarının verdiği diğer görevleri yürütmek.