T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatırımlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2019

 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 YATIRIMLAR BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONEL ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Gerektiğinde Müdürlük ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.0 324 238 80 83
 Orhan ÖZYURT (120)                                                
 İlhan KOCAOĞLU (118)                                              
 Hüseyin BAKITKAL (122)                                             
 Sade GÜLTEKİN (123)                   
 Fuat İŞLEK (126)                                                         
 Yasin ÖZDEMİR (129)                                                 
 Özge GÖNCÜ (130)                                                 
 Muzafer YILDIZ (127)                                                   
 Nüvit YILDIZ - Ahmet ATAKÖŞKER (124)              
 Ercan GÜRBOĞA (118)                                                 
Hüsnü DOĞAN (121)                                                   
Ali TAN (125)
 Müdürlük ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımı, tadilatı ve mevcut tesislerin yenilenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak. 
 Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
 Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımıarı için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak.
 İhtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamesi hazırlanmasına, onarım ihalelerinin yapılmasına, ihalesi yapılan işlerde yapı denetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yaptırmak.
 İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek.