T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/04/2018

 SAĞLIK İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 SAĞLIK HİZMETLERİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETİMİ BİRİMİ
 GÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ 
 Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek0324 237 72 72

 DR. ZEHRA YERLİKAYA
 DR.ÖZLEM ZEYBEK (139) 
 DR.ELİF MERT İBİK (139) 
 DR.YELİZ ÖZKAN (140)
 DR. YASEMİN ÖZKAN (140)
 NİHAYET KUTLUK (166) 
 EMEL ERTÜRK (166) 
 GÜLDEN ACER (165)
 ÇAĞATAY DEMİR (167) 
 ZEYNEP SERİNOL (167)
 GÜL DALAMAN (170)


 Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek
 İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek
  İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (Tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler) olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları (Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş hekimi muayenehaneleri diş protez laboratuvarları) olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Sağlık kabinleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Üremeye yardımcı tedavi merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Transfüzyon merkezleri olağan, olağan dışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Radyoloji ve FTR Müesseseleri  ruhsatlandırma, olağan ve olağan dışı denetimlerini yapmak.
 Tıbbi laboratuvarlar ruhsatlandırma, olağan ve olağan dışı denetimlerini yapmak.
 Diyaliz merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri olağan,  olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Evde bakım hizmeti sunan kuruluşların olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Palyatif bakım merkezleri olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Yoğun Bakım üniteleri  olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
 Acil servis olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
 Yanık tedavi birimleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
 Total parenteral nutrisyon üniteleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
 Özel hastanelerin olağan, olağandışı ve ruhsatlandırma denetimlerini yapmak
 Psikoteknik değerlendirme merkezleri olağan ve olağandışı denetimlerini yapmak
 Yoğun bakım servislerinin seviyelendirme, tescil iş ve işlemlerini yürütmek
 Acil servislerin seviyelendirme, tescil iş ve işlemlerini yürütmek
 Denetim planlamalarını yaparak komisyon oluşturmak
 Müeyyide uygulamalarında ilgili birimlerle koordineli çalışmak
 İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak