T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetleri ve Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/06/2019

 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ VE EĞİTİM BİRİMİ
 GÖREV TANIMI İLGİLİ PERSONELİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİSİ
 Sağlık tesislerindeki sağlık bakımına yönelik uygulamaları izlemek, değerlendirmek, standartlar belirlemek ve bunlar ile ilgili mevzuatları takip etmek,  Uzman Sevil TEMUR
 0 324 238 28 10  (419)

 

  İrem YAZKAN
   0 324 238 28 10 (389)
 Sağlık bakım hizmetlerinde istihdam edilen personelin kadrosuna uygun çalışma alanlarına göre verimliliğini artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 Sağlık bakım hizmetlerinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin, hasta bakımı ve tedavi sürecinde yer alan faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin kalite ve verimlilik kriterlerine uygunluğunun takibini yapmak,
 ÇKYS Bilgi Toplama Formunun aylık kontrollerini yaparak onaylamak,
 Gebe Bilgilendirme Sınıflarının açılması, kalite ve verimlilik kriterlerine uygunluğunun takibini yapmak,denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve standartlara uygunluğunu sağlamak,
 Gebe Bilgilendirme Sınıfı verilerinin Dinamik Excel Veri Giriş Platformu Bakım Hizmetleri Modülüne aylık veri girişlerini yapmak,
 Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otelleri planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bakım hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,Uzman Veysel YALDIZ  
0 324 238 28 10  (441) 
 
Ebe Ayşe DEMİRALAY TEZEL
Dahili      (442)

 

           
 
 EĞİTİM BİRİMİ
 Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yönelik yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,
 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün eğitim faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
 Aday Memur Eğitimlerinin, Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi ile koordineli olarak iş ve işlemlerini yürütmek,
 Diyaliz eğitim başvuruları, resertifikasyon sınav başvuruları iş ve işlemlerini yürütmek,
 Sağlık tesislerimizde açılması planlanan veya yeni açılan özellikli birimlerde çalışacak personellerin eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 Kamu ve Özel kuruluşların sertifika yetki belgesi alması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 Sağlık tesislerimizde yeni başlayan personellerin aylık oryantasyon eğitim verilerini toplayarak Bilgi İşlem ve İstatistik Birimine göndermek
 Hekim ve Sağlık Personellerinin eğitim talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Hizmet içi eğitim Uzaktan Eğitim Modülü iş ve işlemlerini yürütmek,
 Klinik araştırmalara yönelik oluşturulan komisyonların sekretaryasını yapmak,ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, güncel ve konu ile ilgili yayınları izlemek.