T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

En Doğru Bilgi "www.sagligim.gov.tr" de

Güncelleme Tarihi: 31/05/2018

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması amacı ile aile hekimliği,aşı ile önlenebilir hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, çocuk ve ergen sağlığı, çevre sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, toplum sağlığı hizmetleri, zoonotik ve vektörel hastalıklar, tüketici güvenliği ve halk sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, tüberküloz ve kanser gibi konularda pek çok hizmeti sunmakta olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü “sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmak” konusunu da kendine görev bilmiş ve www.sagligim.gov.tr web sayfasını hizmete geçirmiştir.

Tüm vatandaşlarımızın faydalanması diliyoruz.

HSGM Bilgi Notu Sağlığım Web Sitesi.docx