T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ HİZMET ALIMI

Güncelleme Tarihi: 13/07/2018

Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan sağlık tesislerinin 3 yıllık ihtiyacı olan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ihalesi alımı 4734 sayılı kanunun 19. maddesi hükümlerine göre ihale edileceğinden; söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetine esas olmak üzere, ekte sunmuş olduğumuz teknik şartname ve ihtiyaç listesine göre fiyatların oluşturularak en geç 18/07/2018 tarihi saat 14:00 a kadar Müdürlüğümüz Satınalma birimine gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

SBYS Teknik Şartname.pdf
Fiyat Araştırması_Ustyazi.pdfBilgi Yönetim Sistemi Birim fiyat teklif cetveli.doc