T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmet Alımı

Güncelleme Tarihi: 25/09/2018

Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan sağlık tesislerinin 1 yıllık ihtiyacı olan Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmet Alımı ihalesi 4734 sayılı kanunun 19. maddesi hükümlerine göre ihale edileceğinden; söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetine esas olmak üzere, ekte sunmuş olduğumuz teknik şartname ve birim fiyat teklif cetveline göre fiyatların oluşturularak en geç 28/09/2018 tarihi saat 14:00 a kadar Müdürlüğümüz Satınalma birimine gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Tercüman Teknik Şartname.pdf
 
Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmet Alımı Birim fiyat teklif cetveli.doc
Fiyat Araştırması hk._Ustyazi.pdf