T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı Yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının c bendine istinaden, halen sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunmayan, personel temininde güçlük çekilen ve EK 1'de yer alan 1 (bir) birimde, EK 2' de belirtilen başvuru usul ve esaslar çerçevesinde müracaatta bulunacak 1(bir) kişi kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 26/09/2018-05/10/2018