TGAP İl Sorumlusu
28 Temmuz 2021 
Murat UYAR
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı 
   
 0324 238 28 10 - 113
    murat.uyar@saglik.gov.tr