overlay

2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası

Bakanlığımızın taşra teşkilatında (İlimiz hariç), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi kapsamında, sağlık hizmetleri ile yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı haricindeki diğer sınıflarda istihdam edilen personel için “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” hükümlerine göre "2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Atama ve Yer Değişikliği" yapılacaktır. İlan metni, münhal kadro listesi ve atama ve nakil talep formu için ilgili başlığı tıklayınız.

İlan Metni

Münhal Kadro Listesi

Atama ve Nakil Talep Formu