Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
05 Ekim 2021

MERSİN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ
SANTRAL PBX NUMARASI 0 324 357 52 33

BİRİM

GÖREV

KULLANICI

NO

BAŞHEKİMLİK

Başhekim

Dr. Turgay KUŞ

112

Başhekim Yrd.

Dr.Abdullah ERSÖZ

113

Başhekimlik Fax

0324 233 0 112

Personel Özlük Birimi Fax:2330112

Teknik Birim

Veli ANGIN

114

Evrak Kayıt

Meral YALÇIN

124

Evrak Kayıt -Arşiv

M. Nezir IŞIK- Mumin UYAR

124

Çalışan Güvenliği

Mehtap POLAT GEÇGEL

120

Personel (İzin/Rapor)

Aydın DİM

117

Personel (İzin/Rapor)

Aynur YETKİN

115

Özel Hastaneler- Sağlık Tedbirleri-Staj

Yekta YAKUT

126

Özel Hastaneler- Sağlık Tedbirleri-Staj

Mehmet Ferhat MUTLU

125

Personel (Özlük)

Bedir UYSAL

127

Mehmet Mustafa ÖZLER

131

Mesut TURAN

Harcırah Birimi

Şerif KEKLİK-Kadir KORKMAZ

132

Disiplin Birimi

Disiplin İşmenleri

Çağrı TAŞ

121

Disiplin Birimi

Rukiye ERDİNÇ

122

İnsan Kaynakları Birimi

Dilek DOĞRU

118

Halide AYDIN

116

112 Bilği İşlem Birimi

ASOS

Fatih SARAÇ

129

 

 

Ulvi Vedat TOKU

140

Kalite Yönetim Birimi

Aylin GÖK

119

Azime TORUN

120

Şükriye ARI

141

Teknik Lojistik Birimi

Özgür TURHAN

130

Şeyh Mehmet KILIÇ

Halis ÖZER

Mevlut KAHRAMAN

Trafik ve Döner Sermaye Birimi

Osman Soner BOSTAN

123

Murat YÜKSEL

Eğitim Birimi

Oya YILMAZ

136

Hatice Ferahkal UYGUN

Acil Sağlık Hizmetleri Fax

0324 324 01 12

İlaç ve Tıbbi Sarf Deposu

Ömer DEMİR

135

Ferdi AKKTOP

Çay Ocağı-Mutfak

Meryem ŞAHİN

134

SANTRAL 0324 237 58 45

Demet ŞENGÜL

0-111