2021 Yılı 2.Dönem Aralık Ayı ASM ve AHB Denetimleri
11 Ocak 2022

                   
                        Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi tarafından 2021/Aralık ayı içerisinde Tarsus İlçesinde bulunan tüm  Aile Sağlığı Merkezlerinin  Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birim denetimleri yapılacaktır. 
Planlamada yapılan değişiklikler Müdürlüğümüz web sayfasında tekrar duyurulacaktır.