3 Kalem Çöp Kovası ve Tıbbi Atık Konteynırı Alımı Teklif Vermeye Davet Yazısı ve Eki (5 sayfa)
18 Mayıs 2022