T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019

Eğitim Hizmetleri Birimi
a)İlgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
b)Personelin aday memurluk eğitimi ile hizmet içi eğitim, mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.
c)Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
ç)Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.