İdari Hizmetler Birimi
17 Ekim 2019

İdari Hizmetler Birimi
a) Müdürlüğe ait kamu konutlarının; aydınlatma, su, ısınma, soğutma, haberleşme, telefon santrali, bakım ve onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Müdürlük  birimlerine  ait mal  ve  hizmet  alımlarına  ilişkin  teknik şartnamelerinin tanzim edilerek kontrol, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek.
c) Ulaşım araçlarının envanter kayıtlarını tutmak, devri, terkini, edinimi , dönüşümü, hibe ve trafik kazaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Müdürlüğe ait resmi ve kiralık araçların il içi ve il dışı görevlendirilmes,i bakım onarım, zorunlu trafik sigortası, muayene, kontrol ve tescil ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
d) Müdürlük ve bağlı ek hizmet birimlerinin yemek hizmetleri, personel servis hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve toplantı salonlaıının tahsisi, koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Müdürlük evrak ve yazı işlerini yürütmek.
f) Arşiv ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
g) Kamu konutlarının tahsis işlemlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve tahsis değişiklikleri iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) İdari hizmet binaları, misafirhane, kreş, anaokulu, eğitim, dinlemne ve sosyal tesisleriniş ve işlemlerini yürütmek.
h) Daire tabipliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik gerekli izin alınması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.